Var nazi-marsjen i Kristiansand ulovlig?

Foto: Tor Erik Schrøder, NTB Scanix

Alle riksdekkende media snakker og skriver om den «ulovlige nazi-marsjen i Kristiansand». Men marsjen var etter all sannsynlighet ikke ulovlig. Etter lovens bokstav, hadde høyre-ekstremistene brutt formalia - de hadde ikke meldt fra at de kom til å demonstrere. Og det er noe helt annet enn at demonstrasjonen var ulovlig.

(I kontakt med Justisdepartementet, får jeg opplyst at departementet i dag morges har fått spørsmål fra Stortinget rundt denne juridiske knuten - så det er bare å følge med!)

I Norge har vi forsamlings- og ytringsfrihet. Dette gjelder ganske uavhengig av hvor ufyselig de fleste av oss mener budskapet er. Det er ikke forbudt å være nasjonalsosialist/nazist i Norge. Det er forbudt å oppfordre til vold eller å utøve vold, og i slike tilfelle har vi et rettsapparat til å ta seg av saken. Det er ikke politiets oppgave å utøve en slags forhåndssensur.

Nynazistene søkte om tillatelse til å demonstrere i Fredrikstad, men fikk avslag. Var det riktig å nekte dem lov til å demonstrere? Svaret er nei. Østfold politidistrikt tilbød faktisk Agder politidistrikt 300 politifolk da det ble klart at nynazistene ville innta Kristiansand. Det sier seg sjøl at 300 politifolk ville greid å håndtere 60 demonstranter - i Fredrikstad, så vel som i Kristiansand.

Dagens parole var «knus homolobbyen». Er ikke det oppfordring til vold? Mye tyder på at nazistene har advokater i sine rekker, jurister som veit hvordan man beveger seg på stram line. De vil selvfølgelig hevde at «knus» ikke skal tolkes bokstavelig - omtrent som om en 1. maiparole hadde påskriften «knus USA-imperialismen». Det ville jo i så fall ikke vært ensbetydende med at norske anti-imperialister ville gått inn for å bombe Washington!

Det kan godt hende de høyre-ekstreme demonstrantene mente «drep homsene!» - og da hadde de umiddelbart blitt straffeforfulgt. Men det var ikke det de sa og skreiv. De tok i bruk en parole de fleste jurister vil si er «innafor».

Er «knus nynazistene» en akseptabel parole? Svaret er ganske sikkert ja - sett fra venstresida. Og det er her deler av venstresida har et problem. Det kalles doble standarder. Ett sett regler for «oss», et helt annet for «dem».

La meg ta noen eksempler, og jeg kan like gjerne begynne med egne opplevelser. I min ungdom var jeg med på okkupasjonen av Olav Thons lokaler midt i Oslo sentrum - ungdommen hadde for faen rett til å ha ungdomsklubben sin i fred! Den private eiendomsretten sto et stykke ned på lista, for å si det forsiktig. For denne typen oppførsel havna jeg på glattcelle, liksom jeg havna samme sted etter å ha tagga ned den israelske ambassaden.

Jeg ble aldri pågrepet etter å ha knust noen ruter på den sovjetiske ambassaden, ei heller for å ha deltatt i okkupasjonen nede i Skippergata, og i den helt opplagt ulovlige demonstrasjonen mot Margaret ThatcherFestningen. Jeg var aktiv i å rasere Erik Blüchers «Riksting», da vi etter å ha knust et par dører korporlig kasta møtedeltakerne ut av lokalet - rett over gata for Victoria terrasse! Utvilsomt den best organiserte aksjonen i moderne, norsk politisk historie!

Alle disse aksjonene ble omtalt i særdeles rosende ordelag i venstresidas publikasjoner. Men var de ulovlige? Så absolutt!

Så vil de fleste mene det er stor forskjell på ungdommelig blitz'ing og organisasjoner som åpent knytter sine historiske røtter til Adolf Hitler. Korrekt nok. Og det er viktig å ha for seg hvilke krefter som har stått for politisk terror i etterkrigs-Norge. Det var høyre-ekstremismen som satte fyr på radikale bokhandler på 1970-tallet; det var høyre-ekstremismen som kasta bomber inn i et fredelig 1. maitog; det var høyre-ekstremismen som drepte Benjamin; det var høyre-ekstremismen som tok livet av 77 mennesker på Utøya og i Regjeringskvartalet.

Jeg veit at det følgende er ubehagelig for mange, men jeg er nødt til å rippe opp i historia. På '70-tallet samla 1. maitog som i bunn og grunn var styrt og organisert av et marxist-leninistisk parti opp mot 10.000 mennesker i hovedstadens gater. AKP(m-l) var tilhenger av væpna revolusjon - om nødvendig, hvis folket ikke så andre muligheter, etter å ha blitt angrepet av borgerskapet. (For ordens skyld: Jeg var medlem.)

Voldsforherligelse? Det kan man diskutere, men at ml-bevegelsen ga uttrykk for anti-demokratiske strømninger - det kan det ikke være tvil om. Proletariatets diktatur ville neppe noen gang blitt noe demokratisk diktatur.

Men partiet var fullt lovlig, heldigvis. Under varierende navn stilte AKP(m-l) til og med lister ved demokratiske valg. Sånn skal vi ha det i et demokrati. Det skal være lov å gi uttrykk for ekstreme standpunkt. Prisen vi må betale, er at disse rettighetene også må gjelde den ekstreme høyresida.

«Ingen nazister i våre gater»? Enig, jeg vil ikke ha dem her - ikke i Oslo, ikke i Fredrikstad, ikke i Kristiansand. Men de har faktisk lov til å demonstrere, så lenge de gjør det innafor lovens rammer - og de har krav på politiets beskyttelse. Hvor ubehagelig dette enn måtte være.

 

24 kommentarer

StemmerBlankt

03.08.2017 kl.15:28

Takk, Rønsen!

Takk for at du som kommer fra venstresiden, til og med fra ytre venstre, tar til orde for at alle må ha like rettigheter.

Takk også for at du tar opp dobbeltstandarden som utvises fra de som reagerer på demonstrasjonen.

Jeg som deg tar avstand fra deres budskap.

Men man skal ikke tukle med ytringsfriheten og likhet for loven.

Da vil vi aldri få demokrati.

Demokrati kan kun gjennomføres om alle får si sin mening.

Det burde være åpenbart.

Vi har som du sier et lovverk som håndterer begåtte lovbrudd, om man ikke holder seg innenfor lovverket.

Jeg synes det er beint ut sagt skummelt og trist at ikke politikere og media forsvarer demonstrasjonen.

Hvorfor kritiseres ikke venstresiden for sin innsats for å hindre andres ytringsfrihet ved at de konsekvent alltid må holde motdemonstrasjoner på samme sted og tid?

Det er alles rett å like eller ikke like andres budskap.

De færreste støtter nazistiske holdninger.

Disse motdemonstrasjonene virker bare mot sin hensikt.

Og hvor er alle motdemonstranter når islamister sprer sin intoleranse i demonstrasjoner?

Disse deler mye tankegods med nazistene.

Tenk om noen hadde ressurser til å starte en nyhetsformidler bestående av det som tidligere ble kalt for journalister...

Det hadde vært noe!

Tore Andersen

03.08.2017 kl.15:28

Godt at en fra venstresiden klarer å se hva det innebærer å bo i et demokrati. Man må faktisk tåle meninger man ikke deler. Akkurat nazisme vekker en veldig negativ reaksjon hos mange. Det er forståelig, men man må faktisk akseptere også dette. Så er det fritt frem for å gå argumentasjonen i møte. Hvis man ser på Hitlers argumentasjon for Nazismen er den ikke åpenbart å tilhøre høyresiden. Slik sett kan den nok like gjerne kalles venstreekstrem. Der har venstresiden vært flinke til å klistre "høyreekstremisme" på alle antidemokratiske og voldelige ideologier.

Knut Olsen

03.08.2017 kl.15:36

Det blir feil å si at høyreekstremismen tok livet av 77 ungdommer på Utøya.

Det er faktisk en ekstremt grov påstand.

Det var EN PERSON, som åpenbart hadde et forvaklet syn på virkeligheten.

Det er svært mange av oss såkallte høyreekstreme som er mot vold, og definitivt mener Fjotolf Hansen gjorde uhyrlige ting 22 juli 2011.

Kritisk

03.08.2017 kl.15:56

Har lurt på det samme. Et samlet media roper at "demonstrasjonen er ulovlig", men er dette sannhet eller fake news?

Er dette venstresidens media som lager nye lover - som Stortinget ikke har vedtatt?

Vi kan mislike nynasister og alt de som de står for, men ytringsfriheten skal være hellig og det skal mye til for å forby en ytring vi ikke liker.

Media pleier være tyst når Blitz og de venstreekstreme kaster stein, brenner biler eller knuser vinduer. De har også en tendens til å bortforklare radikal islam og bråket i Sverige. Har media valgt side og er de partiske?

Vi kan ikke ha det slik at det er de venstreradikale som skal sette agenda, og som via sine venner i media definerer hva som er ulovlig eller lovlig.

Realisten

03.08.2017 kl.16:06

"Høyreekstremisme" om folk som sympatiserer med nazismen, viser i alle fall hvem som har hatt definisjonsmakten i den politiske debatten! Nazistene sto altså sånn cirka mellom SV og Ap i politikken. Som vi alle vet, var de tilhengere av en særdeles aktiv og korporal statsmakt, som skulle ta avgjørelser på så å si alle områder i folks liv. Jernbane, veier, fabrikker og underholdningstilbud skulle bygges etter statlige avgjørelser fremfor et fritt marked. Det motsatte av hva høyresiden står for. Behendig for journalister med beina godt planta i ml-rørsla, men søppel idéhistorisk.

StemmerBlankt

03.08.2017 kl.16:11

Tv2 er av de som har vinklet demonstrasjonen i Kristiansand som ulovlig, og intervjuet mange som mener dette.

Uten å være kritiske.

På Nyhetskanalen intervjues og hylles i dag ungdommer fra Greenpeace som skal læres opp til å demonstrere ulovlig...

Er det rart folk flykter fra både tv og aviser?

Pelle

03.08.2017 kl.16:35

Hei, en venstre-ekstremist det går an å snakke med! Balansert og evne til å se utenfra. Tusen takk, hilsen høyre-liberalist.

Tommel opp

03.08.2017 kl.17:02

Ingen ting og tilføye her.

Vi skal ha ytringsfrihet for alle så lenge det ikke oppfordrer til vold 👍👍

Gaunil

03.08.2017 kl.17:45

Den beste artikkelen(bloggen) jeg har lest om saken. Det gleder meg at det er en fra venstresiden som skriver dette. Dette er en sosialist som tenker selv - i motsetning til de mange kommentarene jeg har lest fra samme gruppering.

Vi må kunne motarbeide denne høyreekstreme tankegangen på demokratisk vis. Ikke med forbud og forskjellsbehandling.

Trumpinoffice

03.08.2017 kl.17:56

Var dette egentlig en "nazimarsj"?

De hysteriske kommunistene kaller alle patrioter "nazister"

Ser ikke noe hakekors her

Trumpinoffice

03.08.2017 kl.18:00

Nazisme betyr sosialisme. Ikke lett for venstresiden å svelge dette faktum

Eva Karlsen

03.08.2017 kl.18:03

Nå står jo nasjonalsosialismen på venstre sida i politikken. Sosialisme,nasjonalsosialisme,

kommunisme og islamisme er noe som må bekjempes hver dag året rundt. Stå på!

Gjesp

03.08.2017 kl.18:07

Nynazistene består vel stort sett av kjeltringer. Æ dride i den gjengen der.

At de marsjerte, er en ting..at politiet heiv unna folk som stod opp mot dem ( et par stykker) synes jeg ikke noe om. Nynazistene voldtok Kristiansand..med politiet marsjerende ved sin side.

KnutKonsulent

03.08.2017 kl.18:20

«De har faktisk lov til å demonstrere, så lenge de gjør det innafor lovens rammer - og de har krav på politiets beskyttelse. Hvor ubehagelig dette enn måtte være.»

Ja, de har lov som alle andre. Og som alle andre må det søkes/si i fra på forhånd, ellers er det brutt en regel.

Ubehagelig er det ikke. Alle må få lov til å demonstrere. Enten det er nynasister, Pegida eller Bahti. Det er prisen å betale i et demokrati.

Poppy Tonks

03.08.2017 kl.18:28

artig lesing en angrende venstreaktivist som i moden alder skrifter på bloggen sin over sin kriminelle løpebane som "blitzer" og mottar ei dynge med lovord og hyllest fra våre kjære hold norge hvitt hatbloggere. som de fleste akp/mlere fra den tiden er du vel satt og i godt lønnet arbeid med hytte ved sjøen og en pen leilighet som er møblert. flott for deg.

så til sakens kjerne en gjeng nynazister som for det meste er voldsdømte, endel dømt for narkotikaforbrytelser, noen har fått væpna terrorutdannelser i russland og som rusler gjennom gatene med sitt hatbudskap. det er nok støtende for en masse folk noe som bare er bra. folk trenger å se disse folkene vise sitt sanne jeg og gjør pressen jobben sin noe de har gjort med nærgående reportasjer vedrørende disse nazistene som har gitt oss innsikt i hva de er og står for.

så kan vi flisespikke videre i din ånd rønsen og diskutere hva som er forskjellen på at folk som motdemonstrerer blir ilagt håndjern og fjernet fra samme gaten nazistene småredde holdt tett sammen under et erkelig flagg de har strikka hjemme i sine små landsens røda stugor over svenskegrensa. selvsagt har nazister rett på å ha og vise sine meninger og deres motstandere for imotsetning til FN har ikke norge et forbud mot å vise og demonstrere denne ideologien som støtter massedrap. akkurat som bønder som konsekvent spredde møkka si på 1 mai i alle år eller frp som demonstrativt alltid holdt sine oppvisninger samme dag.

så hva er det egentlig du vil frem til ? at avisene bruker krigstyper på enhver fillesak eller konsekvent bruker ord som knuse totalslakt osv osv osv osv til daglige småhendelser. dette vet alle oppegående mennesker som kryper ut av hulene sine en og annen gang.

det eneste oppsiktsvekkende med hele saken er at visstnok to som visste sin avsky til budskapet om å forfølge minoriteter som allerede sliter ble arrestert og bortført i håndjern. Nazistene følger kun Listhaugs eksempel og angriper minoriteter. hun er statsråd og skubber rasiter og lignende folk fremfor sin blendahvite kjernesak.

Trumpinoffice

03.08.2017 kl.18:40

Hvorfor skal ikke vi etniske nordmenn kjøre vår "blendahvite kjernesak". Identity policies er jo så forbannet viktig for sossene om dagen. Alle sære eller mindre sære minoriteter blir dyttet fram og hauset opp. Derfor må vel vi som eier dette landet også få kjøre våre policies?. Listhaug er forresten den eneste patrioten i regjeringen og den eneste i dette begredelig kollegium som gjør jobben sin

Yngvar

03.08.2017 kl.19:05

Innertier

Molemi

03.08.2017 kl.19:06

Våre nye landsmenn får gjøre og si som de har lyst til.

Høyresiden blir kneblet hver gang de så mye som rister på hodet.

Kjetil

03.08.2017 kl.20:10

Knut Olsen; Du kan ikke ha lest mye av manifestet som barnemorderen laget.

Her kommer det svært tydelig fram hvilken politisk ideologi handlingene var basert på og motivert av.

Om barnemorderen var forstyrret eller ikke er faktisk ikke et poeng.

Mener du at Rinnan også var gal?

Phantomblue

03.08.2017 kl.20:45

Ironien i hele debatten(inne nødv blogginnlegget asså) er jo at begge sider vil kneble den andre parten,om de får makten 100%

Ellers er jeg faktisk enig med blogger at de må få utrykke seg selv om man ikke liker dem.

MEN! Jeg synes det er feil av politiet å nekte dem av frykt for hva venstre siden kan finne på.

Lik det eller ei men politiet kan ikke bare velge side.

Og ang denne tulling som stilte seg i veien for dem,han fortjente bank.

Og som politiker burde han vite bedre og holde seg langt unna.

Han valgte selv å stå i veien,om han fikk brukne ribbein av det lille knuffet han fikk,burde han kanskje sjekkes for beinskjørhet.

Anders

04.08.2017 kl.02:36

Etter grunnloven er det ingen forbrytelse å demonstrere. Er man uenig har man full rett til å ytre sine meninger imot!

BareLurer

04.08.2017 kl.10:02

Dette var bedre enn det svært svake innlegget ditt om Listhaug forleden, Rønsen. :-)

Støttes 100%! Vi vil ikke ha nazister springende rundt i gatene våre og spre hat, men vi vil heller ikke at venstreekstremister eller islamister skal gjøre det samme.

8ball

04.08.2017 kl.14:06

En forferdlig dårlig artikkel. Knus amerika er ikke ett slagord rettet mot en minorietet i landet. Det er ett slagord mot ett av verdens mektigste land. Knus nynazismen er ikke det samme som knus homo lobbien. Ny nazisme er en fascistisk ieologi, toatlitær og åpent for etnsik rensing og drap av meningsmotstandere. Homolobyen vil bare kjempe for retten til å elske den man elsker.

Ikke nok med det. Disse nynazistene er voldsdømte. Nynazister har utøvd vold mot homofile og deres meningsmotstandere, sågar har de drept i land som Russland.

Jeg er opprørt og ikke lite skremt av den debatten. Har nazisme og diskriminering av minoriter blitt så normalisert at vi faktisk kjøper disse sammenligningene?

Geir

05.08.2017 kl.08:18

Vel 8ball, din påstand om at "disse nynazistene er voldsdømte" står udokumentert, kun din påstand. Både at de er nynazister og at de er voldsdømte. Og uansett, har ikke voldsdømte rett til å ytre seg mener du ?

Skriv en ny kommentar

hits